Dni, których nie znamy

Tyle było dni do utraty siłe G D G
Do utraty tchu tyle było chwila E G D
Gdy żałujesz tych, z których nie masz nice G D G
Jedno warto znać, jedno tylko wiedza E G D
Że ważne są tylko te dnia H7 e
Których jeszcze nie znamyC D G E7
Ważne jest kilka tych chwila H7 e
Tych, na które czekamyC D G E7
Pewien znany ktoś, kto miał dom i sade G D G
Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadła E G D
Choć majątek prysł, on nie stoczył sięe G D G
Wytłumaczyć umiał sobie to, że właśniea E G D
Że ważne są tylko te dnia H7 e
Których jeszcze nie znamyC D G E7
Ważne jest kilka tych chwila H7 e
Tych, na które czekamyC D G E7
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamye h G D
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanyche h G D
Jak oddzielić nagle serce od rozumua E C G
Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumue h G D
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamye h G D
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanyche h G D
Jak odnaleźć nagle radość i nadziejęa E C G
Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wielee h G D
Że ważne są tylko te dnia H7 e
Których jeszcze nie znamyC D G E7
Ważne jest kilka tych chwila H7 e
Tych, na które czekamyC D G E7