Ja

Nie jestem piękny, a przyciągam wzrok,A h A E
Cieszy mnie wstręt w tworzących mnie spojrzeniach;A h A E
Sprytu nauczył mnie ułomny krok,h E A
Co krok normalny w powód wstydu zmienia.D E fis
Wiem, że nawiedzam przyzwoite sny;A h A E
Bóg mnie spartaczył, jam wyrzut sumienia;A h A E
Dlatego wpełzam w dostojne zgromadzenia,h E A
Gdzie racją bytu jest bezkarne - my!D E fis
A ja na złość im - nie należęh fis
I tak beze mnie - o mnie - gra.cis fis
Jednego nikt mi nie odbierze:h fis
Ja jestem ja, ja, ja.cis fis fis
W karczmie tak siadam, by mnie widzieć mógłA h A E
Każdy obżartuch najzdrowszy i pijak;A h A E
To, co mi Bóg dał zamiast zwykłych nógh E A
Wokół półmiska bezwstydnie owijam.D E fis
Tym co mam w miejsce rąk, odpędzam psyA h A E
Węszące łatwy łup w chromego strawieA h A E
I traci nastrój biesiadników gawiedź,h E A
Co śpiewa przy mnie swoje śmieszne - my!D E fis
Bo ja na złość im - nie należęh fis
I tak beze mnie - o mnie - gra.cis fis
Jednego nikt mi nie odbierze:h fis
Ja jestem ja, ja, ja.cis fis fis
W farze na najświetlistszą włażę z ławA h A E
Gdzie przed ołtarzem tęcza lśni z witraży,A h A E
By, kiedy wierni proszą - Boże zbaw! -h E A
Móc mu pokazać, co z mej zrobił twarzy.D E fis
Więc patrzą na mnie, chociaż kapłan grzmiA h A E
Żeśmy jedynie niepoprawnym stadem,A h A E
Bom namacalnym przecież jest przykładem,h E A
Że jest nieprawdą ich chóralne - my!D E fis
Bo ja na złość im - nie należęh fis
I tak beze mnie - o mnie - gra.cis fis
Jednego nikt mi nie odbierze:h fis
Ja jestem ja, ja, ja.cis fis fis
Nie jestem sam. Odmiennych nas jest w bród!A h A E
Wciąż otorbionych wstrętem i respektem.A h A E
Bóg dał z kalectwem pokusę nam - i głód,h E A
By się związać w pokręconych sektę.D E fis
Partia Potworków! Rząd zatrutej krwi!A h A E
Ach, cóż za ulga - unormalnić skazy!A h A E
Nakaz szacunku, a nie gest odrazy,h E A
Wystarczy - ja! ja! ja! - zmienić w - my!!D E fis
Nie, nie chcę wpływać i należeć!h fis
I tak beze mnie - o mnie - gra.cis fis
Jednego nikt mi nie odbierze:h fis
Ja jestem Ja! Ja! Ja!cis fis fis