Zbroja

Dałeś mi Panie zbrojęe D e
Dawny kuł płatnerz jąe D e
W wielu pogięta bojache D e
W wielu ochrzczona krwiąe D e
W wykutej dla gigantaG e
Potykam się, co krokA H
Bo jak sumienia szantażG Fis F e
Uciska lewy boke D e
Lecz choć zaginął hełm i mieczG D
Dla ciała żadna w niej ostojaa G
To przecież w końcu ważna rzecza H7 e a
Zbroja !e H7 e A e
Magicznych na niej rytówe D e
Dziś nie odczyta nikte D e
Ale wykuta z mitówe D e
I wieczna jest jak mite D e
Do ciała mi przywarłaG e
Przeszkadza żyć i spaćA H
A tłum się cieszy z karłaG Fis F e
Co chce giganta graće D e
Lecz choć zaginął hełm i mieczG D
Dla ciała żadna w niej ostojaa G
To przecież w końcu ważna rzecza H7 e a
Zbroja !e H7 e A e
A taka w niej powagae D e
Dawno zaschniętej krwie D e
Że czuję jak wymagae D e
I każe rosnąć mie D e
Być może – nadaremnieG e
Lecz stanę w niej za stuA H
Zdejmij ją Panie ze mnieG Fis F e
Jeśli umrę podczas snue D e
Lecz choć zaginął hełm i mieczG D
Dla ciała żadna w niej ostojaa G
To przecież w końcu ważna rzecza H7 e a
Zbroja !e H7 e A e
Wrzasnęli hasło – wojna !e D e
Zbudzili hufce horde D e
Zgwałcona noc spokojnae D e
Ogląda pierwszy morde D e
Goreją świeże ranyG e
Hańbiona płonie twarzA H
Lecz nam do obrony danyG Fis F e
Pamięci pancerz nasze D e
Więc choć za ciosem pada ciosG D
I wróg posiłki śle w konwojacha G
Nas przed upadkiem chroni wciąża H7 e a
Zbroja !e H7 e A e
Wywlekli pudła z blachye D e
Natkali kul do lufe D e
I straszą sami w strachue D e
Strzelają do ciał i słówe D e
Zabrońcie żyć wystrzałemG e
Niech zatryumfuje gwałtA H
Nad każdym wzejdzie ciałemG Fis F e
Pamięci żywej kształte D e
Choć słońce skrył bojowy gazG D
Choć żołdak pławi się w rozbojacha G
Wciąż przed upadkiem chroni nasa H7 e a
Zbroja !e H7 e A e
Wytresowali świniee D e
Kupili sobie psye D e
I w pustych słów świątynie D e
Stawiają ołtarz krwie D e
Zawodzi przed bałwanemG e
Półślepy kapłan – łgarzA H
I każdym nowym zdaniemG Fis F e
Hartuje pancerz nasze D e
Choć krwią zachłysnął się nasz czasG D
Choć myśli toną w paranojacha G
Jak zawsze chronić będzie nasa H7 e a
Zbroja!e H7 e A e
Zbroja!e H7 e A e
Zbroja!e H7 e A e