Wróżby wiosenne

Jeśli chciałbyś być moim światemC A d F
Muszę wiedzieć, czyś tego wartC G F C
Musisz spotkać mnie kiedyś latemC A d F
By powróżyć z akacji kartC G F C
Licz, jak chcesz, i pamiętaj o tymF B F
Żeby został ten jeden liśćd C G
Jeśli chciałbyś być moim światemC A d F
Wiesz już teraz, z czym do mnie przyjśćC G F C
Jeśli chciałbyś mieć ze mną dzieciC A d F
Muszę wiedzieć, co niesie losC G F C
Siądź na pniu, kiedy słońce świeciC A d F
By się wsłuchać w kukułki głosC G F C
Licz, jak chcesz, i pamiętaj o tymF B F
Żebyś miał z sobą chociaż groszd C G
Gdy poczujesz mej ręki dotykC A d F
Możesz posłać po kwiatów koszC G F C
Jeśli chciałbyś być moim niebemC A d F
Muszę wiedzieć, czy wytrwasz w tymC G F C
Czy się manna rozmnoży chlebemC A d F
Czy rozwieje w niebieski dymC G F C
Spójrz na gwiazdy nad swoim domemF B F
Może znajdziesz mej gwiazdy blaskd C G
Jeśli chciałbyś być nieboskłonemC A d F
Otwórz okno w wieczoru czasC G F C
Jeśli chciałbyś układać wierszeC A d F
Muszę wiedzieć, czy będę w nichC G F C
W wierszach łzy przecież są najszczerszeC A d F
Łzy radości i godzin złychC G F C
Licz, jak chcesz sylab nieporządekF B F
Abyś rymu nie zgubił gdzieśd C G
Jeśli chciałbyś popłynąć z prądemC A d F
Napisz dla mnie choć jeden wierszC G F C