Wędrujemy

Wędruję ścieżką od ciebie do ciebieA2
Choć droga prowadzi tylko przez góryfis F A2
Przez świat zatopiony wierzchołkami w niebieA2
Dwa światy znam – lecz ten mój to który ?fis F A2
Góry rozpadły się w stos fotografiiD E7
Poprzecinane wąwozami miastaA2 fis F A2
Ale ty mój świat ułożyć potrafiszD E7
I świat znów zaczyna w góry się zrastaćA2 fis F A2
Góry to nasze spiętrzone marzeniaC G a F
W górach ludzie jak one rosną ku niebuC G a F
Morze szczytów nas w żeglarzy przemieniaC G a F
Sterujących coraz dalej od brzegu od brzeguC G a F
Góry to ludzie, którzy je niosą w plecakuC G a F
Ludzie są jak góry, które noszą w sobieC G a F
Gdzie oczy poniosą wędrujemy szlakiemC G a F
A u celu i tak czeka drugi człowiekC G a F
Wędruję ścieżką od ciebie do ciebieA2
Choć nie ma drogi poza góramifis F A2
Już poza tobą świata nie dostrzegamA2
Zawieszona między dwoma światamifis F A2
Tęsknię za tobą na pustych szczytachD E7
Lecz mój wzrok nie sięga w dolinyA2 fis F A2
U świata krawędzi z chmur skłębionych czytamD E7
Świat na tobie się kończy na tobie zaczynaA2 fis F A2
Góry to nasze spiętrzone marzeniaC G a F
W górach ludzie jak one rosną ku niebuC G a F
Morze szczytów nas w żeglarzy przemieniaC G a F
Sterujących coraz dalej od brzegu od brzeguC G a F
Góry to ludzie, którzy je niosą w plecakuC G a F
Ludzie są jak góry, które noszą w sobieC G a F
Gdzie oczy poniosą wędrujemy szlakiemC G a F
A u celu i tak czeka drugi człowiekC G a F
Góry to nasze spiętrzone marzeniaD A h G
W górach ludzie jak one rosną ku niebuD A h G
Morze szczytów nas w żeglarzy przemieniaD A h G
Sterujących coraz dalej od brzegu od brzeguD A h G
Góry to ludzie, którzy je niosą w plecakuD A h G
Ludzie są jak góry, które noszą w sobieD A h G
Gdzie oczy poniosą wędrujemy szlakiemD A h G
A u celu i tak czeka drugi człowiekD A h G