Śpiewogranie

Jest, że lepiej juz nieC G C
Nie będzie, choć wiemG a
Że będzie jak jestF G
Jest, że serce chce bićC G C
I bije, by żyćG a
I śpiewać sie chceF G
Nasze wędrowanieC G
Nasze harcowanieC G
Nasze śpiewograniea F
Dziej się, dziej się, dziejF G
Jeszcze długa drogaC G
Jeszcze ogień płonieC G
Jeszcze śpiewać mogęa F
Serce, serce chce...F G
Nam nie trzeba ni bramC G C
Raju nie trzeba namG a
Tam, gdzie spiewam i gramF G
Nam żaden smutek na skrońC G C
Tylko radość i dłońG a
Przyjaźni to znakF G
Nasze wędrowanieC G
Nasze harcowanieC G
Nasze śpiewograniea F
Dziej się, dziej się, dziejF G
Jeszcze długa drogaC G
Jeszcze ogień płonieC G
Jeszcze śpiewać mogęa F
Serce, serce chce...F G