Rozmowy

C e F G
C e F G
Są modlitwyC
Jak ptaki niewidomeG
Które bezkres celu przerażaF G
Są twarzeC
Pozornie znajomeG
I zdarzeniaF
W których się zdarzaszG
Są modlitwyC
Które zetrzeG
Pierwszy podmuch ciałaF G
- chyba płakałaśC
chyba płakałaśe
chyba płakałaśF G
Są modlitwyC
Które nikt nie wysłuchaG
To nieprawda, to nieprawdaF G
I te, z których niebieskość czytaszC G
Dopiero dziś się pytaszF G
Dopiero się pytaszC
Dopiero się pytasze
Dopiero się pytaszF G
Są modlitwyD
Jak ptaki niewidomeA
Które bezkres celu przerażaG A
Są twarzeD
Pozornie znajomeA
I zdarzeniaG
W których się zdarzaszA
Są modlitwyD
Które zetrzeA
Pierwszy podmuch ciałaG A
- chyba płakałaśD
chyba płakałaśfis
chyba płakałaśG A