Piosenka dla juniora i jego gitary

G C e a D G
Gdy pokłócisz się z dziewczynąG D
(Nie życzę ci, lecz różnie jest);e C
Nie chciej zaraz marnie ginąćG h
Zaufaj mi, przekonasz się:C D D7
Skocz w pudło gitarya C
I tam rozłóż się obozem.G D
Skocz w pudło gitary,a C
Ratunkowym ona kołem.G D
Przeczekaj nachalną nawałnicę;F C
WyjdźŸ potem ze słońcem na ulicę!G D
WyjdŸź potem ze słońcem na ulicę!a C G
C e a D G
Gdy ci będzie jakoœ nie takG D
(Nie życzę ci, lecz różnie jest)e C
Gdy ta słynna smuga cieniaG h
Przypęta się, przerazi cię:C D D7
Skocz w pudło gitarya C
I tam rozłóż się obozem.G D
Skocz w pudło gitary,a C
Ratunkowym ona kołem.G D
Przeczekaj nachalną nawałnicę;F C
WyjdźŸ potem ze słońcem na ulicę!G D
WyjdŸź potem ze słońcem na ulicę!a C G
C e a D G
Aż cię znowu noc dopadnieG D
(Nie życzę ci, lecz różnie jest);e C
Ciemny Bóg się tobš zajmie,G h
Lecz wtedy ty wywijasz się:C D D7
Skocz w pudło gitarya C
I tam rozłóż się obozem.G D
Skocz w pudło gitary,a C
Ratunkowym ona kołem.G D
Przeczekaj nachalną nawałnicę;F C
WyjdźŸ potem ze słońcem na ulicę!G D
WyjdŸź potem ze słońcem na ulicę!a C G
C e a D G
I pomóż słońcu!a a
I pomóż słońcu!C C
I pomóż słońcu lœnić!G G
G D C G
C e a D G
G C e a D G