Maleńka nie wolno się żegnać w ten sposób

Kochałem Cię dziś ranoA
Ust naszych ciepła słodyczA
Jak senna złota burzafis
Nade mną twoje włosyfis
Przed nami na tym świecieD
Już inni się kochaliD
I w mieście albo w lesieA
Też tak się uśmiechaliA
A teraz trzeba zacząćfis
Rozłączać się po trochufis
Twe oczy posmutniałyD
Maleńka nie wolno się żegnaćE
W ten sposóbA E
Na pewno Cię nie zdradzęA
Odprowadź mnie do roguA
Ty wiesz,że nasze krokifis
Zrymują się ze sobąfis
Twa miłość pójdzie ze mnąD
A moja tu zostanieD
I tak się będą zmieniaćA
Jak brzeg i morskie faleA
Czy miłość to kajdanyfis
Nie mówmy lepiej o tymfis
Twe oczy posmutniałyD
Maleńka nie wolno się żegnaćE
W ten sposóbA E
Kochałem Cię dziś ranoA
Ust naszych miękka słodyczA
Jak senna złota burzafis
Nade mną twoje włosyfis
Przed nami na tym świecieD
Już inni się kochaliD
I w mieście albo w lesieA
Też tak się uśmiechaliA
Czy miłość to kajdanyfis
Nie mówmy lepiej o tymfis
Twe oczy posmutniałyD
Maleńka nie wolno się żegnaćE
W ten sposób...A E