Lekcja historii klasycznej

Galia est omnis divisa in partes tresC G
Quorum unam incolunt Belgae aliam Aquitanid E
Tertiam qui ipsorunt lingua Celtae nostra Galii apelantura F
Ave Caesar morituri te salutantF C G C
Nad Europą twardy krok legionów grzmiC G
Nieunikniony wróży koniec republikid E
Gniją wzgórza galijskie w pomieszanej krwia F
A Juliusz Cezar pisze swoje pamiętnikiF C G C
Galia est omnis divisa in partes tresC G
Quorum unam incolunt Belgae aliam Aquitanid E
Tertiam qui ipsorunt lingua Celtae nostra Galii apelantura F
Ave Caesar morituri te salutantF C G C
Pozwól Cezarze gdy zdobędziemy cały światC G
Gwałcić rabować sycić wszelkie pożądaniad E
Proste prośby żołnierzy te same są od lata F
A Juliusz Cezar milcząc zabaw nie zabraniaF C G C
Galia est omnis divisa in partes tresC G
Quorum unam incolunt Belgae aliam Aquitanid E
Tertiam qui ipsorunt lingua Celtae nostra Galii apelantura F
Ave Caesar morituri te salutantF C G C
Cywilizuje podbite narody nowy ładC G
Rosną krzyże przy drogach od Renu do Nilud E
Skargą, krzykiem i płaczem rozbrzmiewa cały świata F
A Juliusz Cezar ćwiczy lapidarność stylu!F C G C
Galia est omnis divisa in partes tresC G
Quorum unam incolunt Belgae aliam Aquitanid E
Tertiam qui ipsorunt lingua Celtae nostra Galii apelantura F
Ave Caesar morituri te salutantF C G C