Dobrze, że jesteś

Kiedy nie masz dokąd pójśća F G
I wszystko idzie źleC F
W obcym tłumie jesteś sama G a
Czekasz żeby ktoś wysłuchał cięC F G
Dobrze że jesteśC F
Dobre dni nam niesie nocG C
Dobre dni przynosi dobry losF G C a
Dobrze że jesteśF G C
Słowa złe najprostsze sąa F G
Dobrze o tym wieszC F
I przez łzy powtarzasz wciąża G a
Nic nie stało nic nie stało sięC F G
Dobrze że jesteśC F
Dobre dni nam niesie nocG C
Dobre dni przynosi dobry losF G C a
Dobrze że jesteśF G C