Człowiek Człowiekowi

Człowiek człowiekowi wilkiemg d
Człowiek człowiekowi strykiemF g
Lecz ty się nie daj zgnębićg d
Lecz ty się nie daj spętlićF g
Człowiek człowiekowi szpadąg d
Człowiek człowiekowi zdradąF g
Lecz ty się nie daj zgładzićg d
Lecz ty się nie daj zdradzićF g
Człowiek człowiekowi pumąa e
Człowiek człowiekowi dżumąG a
Lecz ty się nie daj pumiea e
Lecz ty się nie daj dżumieG a
Człowiek człowiekowi łomema e
Człowiek człowiekowi gromemG a
Lecz ty się nie daj zgłuszyća e
Lecz ty się nie daj skruszyćG a
C G a
Człowiek człowiekowi wilkiemh fis
Lecz ty się nie daj zwilczyćA h
Człowiek człowiekowi bliźnimh fis
Z bliźnim się możesz zabliźnićA h
D A h