900 mil

Tyle już minęło dni,a C
Czas wysuszył z oczu łzy,d a
Żaden list nie czeka na mnie jużF C a
Gdyby pociąg szybciej biegła C
Byłbym w domu jeszcze dziś,d a
Jeszcze 900 mil, tam gdzie mój dom.C E a
Oddam wszystko to, co mam,a C
Oddam wam pierścionek swójd a
I walizkę swoją oddam wam.F C a
Gdyby pociąg szybciej biegła C
Byłbym w domu jeszcze dziś,d a
Jeszcze 900 mil, tam gdzie mój dom.C E a
Pociąg, który wiezie mnie,a C
Ma wagonów chyba sto,d a
Stukot kół już słychać na sto mil.F C a
Moja miła czeka mniea C
Żebym wrócił do niej znówd a
Jeszcze 900 mil tam, gdzie mój domC E a
Gdy dziewczyna powie - nie,a C
Nie wyruszę nigdzie już.d a
Wrócę do rodzinnych moich stronF C a
Gdyby pociąg szybciej biegła C
Byłbym w domu jeszcze dziś,d a
Jeszcze 900 mil, tam gdzie mój dom.C E a
Już z wagonu widać ja,a C
Już z peronu widać ją,d a
Stoi, trzyma w dłoniach bukiet różF C a
Lecz nie dla mnie kwiaty te,a C
Inny chłopak dostał je,d a
jeszcze 900 mil tam, gdzie mój domC E a