Piosenka zauroczonego

ciągnie mnie do ciebiea
jak mnicha do niebaa
cygana do skrzypiece
głodnego do chlebae
jak pijaka do szklankia
do miodu niedźwiedziaa
na oślep na pallichoe
ciągnie mnie do ciebiee
ciągnie mnie do ciebiea G
ciągnie mnie do ciebiea G
ciągnie mnie do ciebiea G
ciągnie mnie do ciebieF E C a
ciągnie mnie do ciebiea G
ciągnie mnie do ciebiea G
ciągnie mnie do ciebiea G
ciągnie mnie do ciebieF E C a
jak wędrowca do drogia
karciarza do karta
na złe i na dobree
i na bógwiejake
i jak wszyscy diablia
i wszyscy anielia
co się w twoich oczache
tak na mnie zawzięlie
ciągnie mnie do ciebiea G
ciągnie mnie do ciebiea G
ciągnie mnie do ciebiea G
ciągnie mnie do ciebieF E C a
ciągnie mnie do ciebiea G
ciągnie mnie do ciebiea G
ciągnie mnie do ciebiea G
ciągnie mnie do ciebieF E C a